Gizlilik Politikası

1. Bir Bakışta Veri Koruma Genel Notlar

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizin ne olduğu hakkında basit bir genel bakış sunar. Kişisel veri, sizi doğrudan tanımlayabilecek her türlü veridir. Veri koruma ile ilgili detaylı bilgileri aşağıda gizlilik politikamızda bulabilirsiniz.

Bu Web Sitesinde Veri Toplama Bu Web Sitesinde Veri Toplama İşlemini Kim Yürütüyor?

Bu web sitesinde veri işleme işlemi web sitesi işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. Bu kişinin iletişim bilgileri gizlilik politikamızdaki 'Sorumlu Kişi' bölümünde bulunabilir.

Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Verilerinizi, örneğin bir iletişim formuna girilen veriler gibi, size tarafınızdan sağlanan şekillerden topluyoruz.

Diğer veriler ise web sitesini ziyaretiniz sırasında IT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya onayınızla toplanır. Bu genellikle teknik verilerdir (örneğin, internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa erişim zamanı). Bu veriler, web sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi Hangi Amaçla Kullanıyoruz?

Bazı veriler, web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler ise kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle İlgili Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte her zaman geri çekebilirsiniz. Ayrıca belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, ilgili denetim otoritesine şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu amaçla ve veri koruma ile ilgili diğer sorular için her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf Araçları

Bu web sitesini ziyaretiniz sırasında gezinme davranışınız istatistiksel olarak analiz edilebilir. Bu genellikle analiz araçları kullanılarak yapılır.

Bu analiz araçlarıyla ilgili detaylı bilgileri gizlilik politikamızda bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN) Harici Barındırma

Bu web sitesi, harici bir hizmet sağlayıcısı (barındırıcı) tarafından barındırılır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanır. Bu özellikle IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web site ziyaretleri ve web sitesi aracılığıyla elde edilen diğer verileri içerebilir.

Barındırıcının kullanımı, potansiyel ve mevcut müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla (Madde 6 paragraf 1 lit. b GDPR) ve online teklifimizin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde profesyonel bir sağlayıcı tarafından sunulmasının çıkarları doğrultusunda (Madde 6 paragraf 1 lit. f GDPR) yapılmaktadır.

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işler ve bu verilerle ilgili olarak talimatlarımızı takip eder.

Aşağıdaki barındırıcıyı kullanıyoruz:

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Veri İşleme Sözleşmesi

Veri koruma düzenlemelerine uygun olarak veri işleme süreçlerini sağlamak için barındırıcımızla bir veri işleme sözleşmesi imzaladık.

3. Genel Bilgiler ve Zorunlu Bilgiler Veri Koruma

Bu sayfaların işletmecileri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi yasal veri koruma düzenlemeleri ve bu gizlilik politikası çerçevesinde gizli tutar ve bu yönde hareket eder.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veri, sizi doğrudan tanımlayabilecek veridir. Bu gizlilik politikası, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne amaçla kullandığımızı açıklar. Ayrıca, bu verilerin nasıl ve hangi amaçla toplandığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin, e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları taşıyabileceğini belirtmek isteriz. Üçüncü tarafların erişimine karşı verilerin tam korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kişi Notu

Bu web sitesinde veri işleme sorumlusu:

AG Zoologischer Garten Köln
Riehler Straße 173
50735 Köln

Telefon: 02 21-77 58 -100
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Veri işleme sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve araçları hakkında yalnız veya diğerleriyle birlikte karar veren doğal veya tüzel kişidir (örneğin, adlar, e-posta adresleri vb.).

Saklama Süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçersiz hale gelene kadar bizde kalır. Veri işleme için yasal bir silme talebi sunarsanız veya veri işleme onayınızı geri çekerseniz, verileriniz silinecektir; başka yasal olarak devam etmemiz gereken sebeplerimiz varsa (örneğin, vergi veya ticari saklama süreleri gibi), bu durumda silme bu sebepler geçerli olmadığında gerçekleşecektir.

Yasal Olarak Gerekli Veri Koruma Sorumlusu

Şirketimiz için bir veri koruma sorumlusu atadık.

Bay Dipl.-Ing. Thorsten Werning
CONCEPTEC GmbH
Bleichstraße 5
45468 Mülheim

Telefon: 0208-69609-600 veya Genel: 0208-69609-0
E-posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABD ve Diğer Üçüncü Ülkelere Veri Transferi Notu

ABD veya AB dışındaki diğer ülkelerde bulunan şirketlerden gelen araçları kullanıyoruz ve bu ülkelerde veri koruma seviyesi benzer olmayabilir. Bu araçlar etkinleştirilmişse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve bu ülkelerde işlenebilir. Bu ülkelerin, AB'deki ile eşdeğer bir koruma seviyesi sağlamadığını belirtiriz. Örneğin, ABD şirketleri, size bilgi vermeden güvenlik yetkililerine kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamları (örneğin, istihbarat kurumları), verilerinizi ABD sunucularında sürekli olarak işleyebilir, analiz edebilir ve depolayabilir. Bu işlemler üzerinde herhangi bir etkimizin olmadığını belirtiriz.

Veri İşleme Onayınızın Geri Çekilmesi

Birçok veri işleme faaliyeti için açık onayınız gereklidir. Önceden verilmiş olan onayı her zaman geri çekebilirsiniz. Geri çekilme öncesinde yapılan veri işlemlerinin yasallığı, geri çekilme tarafından etkilenmez.

Belirli Durumlarda Veri Toplanmasına ve Doğrudan Pazarlamaya Karşı Obje Hakkı (Madde 21 GDPR)

EĞER VERİ İŞLEMESİ MADDE 6 PARAGRAF 1 LIT. E VEYA F GDPR'YE DAYALIYORSA, ÖZEL DURUMUNUZLA İLGİLİ OLARAK HER ZAMAN VERİ İŞLEMESİNE KARŞI ÇIKMA HAKKINIZ VARDIR, BU MADDELERE DAYALI PROFİLLER DAHİL. İŞLEMENİN ÖZEL HUKUKİ TEMELİ BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. EĞER İTİRAZ EDERSENİZ, İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ, UNLESS ITİRAZ, HAKLAR, VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORUNLU MEŞRU GEREKÇELERİMİZİ GÖSTERİYORSA VEYA İŞLEM HUKUKİ İHTİLAFLARIN KURULMASI, YÜRÜTÜLMESİ VEYA SAVUNULMASI İÇİNDİR (MAKALE 21 PARAGRAF 1 GDPR İTİRAZ).

EĞER KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMAÇLARI İÇİN İŞLENİYORSA, BU DURUMDA İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE KARŞI HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ. PROFİLİ OLUŞTURMAK BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA. EĞER İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ SONRAKİ PAZARLAMA AMAÇLARI İÇİN İŞLENMEYECEKTİR (MAKALE 21 PARAGRAF 2 GDPR İTİRAZ).

Denetim Otoritesi İle Şikayette Bulunma Hakkı

GDPR ihlalleri durumunda, veri konuları, alışılageldiği üzere, sürekli ikamet ettikleri üye devletinde, çalışma yeri veya iddia edilen ihlalin yeri. Bu şikayet hakkı diğer idari veya yargısal çözümleri etkilemez.

Veri Taşınabilirliği Hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri, size ait olduğu şekilde yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta, onayınıza veya bir sözleşmenin yürütülmesi için dayanak oluşturmak amacıyla bize sağlama hakkınız vardır ve teknik olarak mümkün olduğunda bu verileri başka bir veri sorumlusuna iletmek hakkınız bulunmaktadır.

SSL veya TLS Şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve size operatör olarak gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletilmesini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğunda "http://" yerine "https://" olarak değiştiğini ve tarayıcınızın adres çubuğunda kilit simgesini görmekle tanıyabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde, tarafımıza gönderdiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bu Web Sitesinde Şifrelenmiş Ödeme İşlemleri

Bir sözleşme yükümlülüğünün sona ermesinden sonra, ödeme detaylarınızı (örneğin, direkt borç tahsilatı için banka hesap numarası) tarafımıza sağlama yükümlülüğü varsa, bu veriler ödeme işlemleri için gereklidir.

Visa/MasterCard gibi yaygın ödeme yöntemleri ile yapılan ödeme işlemleri yalnızca SSL veya TLS bağlantısı üzerinden yapılır. Şifreli bir bağlantıyı tarayıcınızın adres çubuğunda "http://" yerine "https://" olarak değiştiğini ve tarayıcınızın adres çubuğunda kilit simgesini görmekle tanıyabilirsiniz.

Şifreli iletişim ile tarafımıza ilettiğiniz ödeme verileriniz üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bilgi, Silme ve Düzeltme

Saklanan kişisel verileriniz hakkında, veri işleme amacı, kökeni ve alıcıları, işlenme amacı ve uygulanabilir yasal düzenlemelere göre bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkınızı ücretsiz olarak alabilirsiniz. Bu amaçla her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemin Kısıtlanma Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu amaçla her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Bizim tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu tartışıyorsanız, genellikle bunu doğrulamak için zamanımız olur. Bu süre zarfında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasadışı olduysa veya yasadışıysa, veri işleme yerine silme yerine veri işleme kısıtlamasını talep edebilirsiniz.
 • Artık kişisel verilerinize ihtiyacımız olmasa da, bunları hukuki taleplerin yerine getirilmesi, savunulması veya kurulması için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işleme kısıtlamasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.
 • GDPR'nin 21. Maddesi, Paragraf 1 uyarınca itiraz ettiyseniz, çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir denge sağlanması gerekmektedir. Hangi çıkarların ağır bastığı henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işleme kısıtlanması hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmaları dışında - ancak onayınızla veya yasal taleplerin yerine getirilmesi, savunulması veya başka bir doğal veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği'nin veya bir üye devletinin önemli kamu çıkarları nedeniyle işlenmesi amacıyla işlenebilir.

Ticari E-postalara İtiraz

İmza yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin, istenmeyen reklam ve bilgi materyalleri gönderimi için kullanılması reddedilir. Sayfaların işletmecileri, spam e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem alma hakkını saklı tutar.

4. Bu Web Sitesinde Veri Toplama Çerezler

Web sitemiz, "çerezler" adı verilen dosyaları kullanır. Çerezler cihazınıza zarar vermez küçük metin dosyalarıdır. Geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda depolanabilirler. Oturum çerezleri ziyaretiniz sona erdiğinde otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler ise kendiniz silene veya web tarayıcınız otomatik olarak kaldırana kadar cihazınızda kalır.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde üçüncü tarafların çerezleri de cihazınıza depolanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bu çerezler, üçüncü taraf şirketinin belirli hizmetlerini kullanmamıza veya sizin adınıza kullanmamıza olanak tanır (örneğin, ödeme hizmetlerinin yönetimi için çerezler).

Çerezler çeşitli işlevleri yerine getirir. Çoğu çerez, belirli web sitesi işlevlerinin (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya video oynatma) bu çerezler olmadan çalışmaması nedeniyle teknik olarak gereklidir. Diğer çerezler ise kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklamları göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler) veya sizin isteğiniz doğrultusunda belirli işlevleri sağlamak için kullanılan çerezler (işlevsel çerezler, örneğin, alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimizasyonu için (örneğin, web kitle ölçümü için çerezler), Madde 6(1)(f) GDPR temel alınarak saklanır, başka bir yasal dayanak belirtilmemişse. Web sitesi işletmecisinin hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanmasını sağlama yasal çıkarı vardır. Çerezleri saklamak için izin istenmişse, ilgili çerezler yalnızca bu onay temelinde saklanır (Madde 6(1)(a) GDPR); onay istediğiniz her zaman geri çekilebilir.

Tarayıcınızı çerez yerleştirilmesi hakkında bilgilendirip yalnızca belirli durumlar için çerezlere izin verebilir, belirli durumlar için çerezleri kabul edebilir veya genel olarak bunları hariç tutabilir veya tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakmak, bu web sitesinin işlevselliğini kısıtlayabilir.

Üçüncü taraf çerezleri veya analitik amaçlar için çerezler kullanılıyorsa, bu gizlilik politikasının kapsamı içinde size ayrıca bilgi vereceğiz ve gerektiğinde onayınızı talep edeceğiz.

Usercentrics ile Çerez Onayı

Bu web sitesi, belirli çerezleri cihazınızda saklamak veya belirli teknolojileri kullanmak için onayınızı almak ve bu onayı veri koruma düzenlemelerine göre belgelemek için Usercentrics tarafından sunulan Çerez Onayı teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknolojinin sağlayıcısı, Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Münih, Web Sitesi: https://usercentrics.com/de/ (bundan sonra "Usercentrics" olarak adlandırılır).

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e aktarılır:

 • Onay(lar)ınız veya onay(lar)ınızın geri çekilmesi
 • IP adresiniz
 • Tarayıcınız hakkında bilgi
 • Cihazınız hakkında bilgi
 • Web sitesini ziyaret etme zamanı

Ayrıca, Usercentrics size verilen onay(lar)ı veya bunların geri çekilmesini atayabilmek için tarayıcınıza bir çerez yerleştirir. Bu şekilde toplanan veriler, bize silinmesini talep ettiğinizde, Usercentrics çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı sona erdiğindeye kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmez.

Usercentrics'in kullanımı, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayları almayı amaçlamaktadır. Bunun hukuki dayanağı, Madde 6(1)(c) GDPR'dir.

Veri İşleme Sözleşmesi

Usercentrics ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık. Bu, yalnızca talimatlarımıza göre ve GDPR'ye uygun olarak web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini işleyen Usercentrics'in işlemesini sağlayan veri koruma hukuku tarafından gereken bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın bize otomatik olarak ilettiği, sunucu günlük dosyaları adı verilen bilgileri otomatik olarak toplar ve depolar. Bunlar:

 • Tarayıcı tipi ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendirici URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
 • Sunucu isteği zamanı
 • IP adresi

Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez.

Bu verilerin toplanması, Art. 6(1)(f) GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde görüntülenmesi ve optimize edilmesinde meşru bir çıkarı vardır - bu amaçla sunucu günlük dosyalarının toplanması gerekmektedir.

İletişim formu

Eğer bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, soruşturmanızla ilgili olarak iletişim formundan sağladığınız veriler, soruşturmanın işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacaktır ve takip soruları durumunda kullanılacaktır. Bu verileriniz onayınız olmadan başka birine iletilmeyecektir.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeye ilişkin önlemlerin uygulanması için gerekliyse, Art. 6(1)(b) GDPR'ye dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, tarafımıza iletilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru çıkarımıza dayanmaktadır (Art. 6(1)(f) GDPR) veya bunun talep edildiği durumlarda sizin onayınıza (Art. 6(1)(a) GDPR) dayanmaktadır.

İletişim formundaki verileriniz, bunları silmemizi talep edene veya saklama amacı sona erdikten sonra (örneğin, talebinizin tamamlanmasından sonra) onayınızı geri çekene kadar bizde kalır. Zorunlu yasal düzenlemeler - özellikle saklama süreleri - etkilenmez.

E-posta, telefon veya faks aracılığıyla talep

Eğer e-posta, telefon veya faks yoluyla bizimle iletişime geçerseniz, talebiniz dahilindeki tüm sonuç veren kişisel verileriniz (ad, talep) bizim tarafımızdan saklanır ve işlenir. Bu verileriniz onayınız olmadan başka birine iletilmeyecektir.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya ön sözleşmeye ilişkin önlemlerin uygulanması için gerekliyse, Art. 6(1)(b) GDPR'ye dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, tarafımıza iletilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru çıkarımıza dayanmaktadır (Art. 6(1)(f) GDPR) veya bunun talep edildiği durumlarda sizin onayınıza (Art. 6(1)(a) GDPR) dayanmaktadır.

İletişim talepleriniz aracılığıyla bize sağladığınız veriler, bunları silmemizi talep edene veya saklama amacı sona erdikten sonra (örneğin, talebinizin tamamlanmasından sonra) onayınızı geri çekene kadar bizde kalır. Zorunlu yasal düzenlemeler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmez.

5. Analiz araçları ve reklam Google Tag Manager

Google Tag Manager kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, web sitemize izleme veya istatistiksel araçlar ve diğer teknolojileri entegre etmemize olanak tanır. Google Tag Manager kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezler saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Yalnızca dahili araçlar aracılığıyla yönetme ve yürütme için kullanılır. Ancak, Google Tag Manager IP adresinizi toplayabilir ve bu bilgiyi Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine aktarabilir.

Google Tag Manager'ın kullanımı, Art. 6 par. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitelerinde çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir şekilde entegrasyonunu ve yönetimini sağlama meşru çıkarı vardır. Onay istenmişse, işleme yalnızca Art. 6 par. 1 lit. a GDPR temelinde yapılır; onay her zaman geri alınabilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in özelliklerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi işletmecisinin web sitesi ziyaretçilerinin davranışını analiz etmesine olanak tanır. Web sitesi işletmecisi sayfa görüntülemeleri, site üzerinde geçirilen süre, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler, Google tarafından kullanıcıya veya cihazına bağlı bir profil haline getirilebilir.

Ayrıca, Google Analytics fare hareketlerinizi, kaydırma ve tıklamalarınızı kaydedebilir. Ayrıca, Google Analytics toplanan verileri desteklemek için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizi için makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek için tanımlama özelliklerine sahip teknolojiler kullanır (örneğin, çerezler veya cihaz parmak izleme). Google tarafından bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak toplanan bilgiler genellikle bir Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır.

Bu analiz aracının kullanımı, Art. 6 par. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme meşru çıkarı vardır. Onay gerekiyorsa (örneğin, çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca Art. 6 par. 1 lit. a GDPR temelinde yapılır; onay her zaman geri alınabilir.

Veri transferi ABD'ye, Avrupa Komisyonu'nun standart sözleşme şartlarına dayanmaktadır. Ayrıntılar için buraya bakabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP Anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirmeyi etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin, Avrupa Birliği üye devletlerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf diğer devletlerde Google'a iletilmeden önce kısaltılacağı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisi adına Google, bu bilgileri web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics tarafından tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, Google'ın diğer verilerinden birleştirilmez.

Tarayıcı Eklentisi

Google'ın web sitenizin kullanımıyla ilgili olarak tarayıcınız tarafından üretilen ve IP adresinizi (dahil olmak üzere) kullanma verilerinizi işlemesini engellemek için aşağıdaki bağlantıda mevcut tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Daha fazla bilgi için Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında lütfen Google'ın gizlilik politikasına başvurun: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Veri İşleme Sözleşmesi

Google ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma otoritelerinin sıkı yönergelerine tamamen uyuyoruz.

Google Analytics'te Demografik Özellikler

Bu web sitesi, Google Analytics'in 'demografik özellikler' özelliğini kullanarak web sitesi ziyaretçilerine Google Display Network içinde uygun reklamlar göstermektedir. Bu, Google'ın ilgi tabanlı reklamcılığı ve üçüncü taraf ziyaretçi verilerinden gelen bilgilerle raporlar oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler belirli bir bireye atfedilemez. Bu özelliği Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla her zaman devre dışı bırakabilir veya Google Analytics'in veri toplamasını engelleyerek yapabilirsiniz, 'Veri toplama itirazı' bölümünde açıklandığı gibi.

Saklama Süresi

Google tarafından depolanan çerezlere, kullanıcı kimlikleri (örneğin, Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimlikleri (örneğin, DoubleClick çerezleri, Android reklam kimlikleri) ile ilişkilendirilen kullanıcı ve olay düzeyindeki veriler, 2 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Daha fazla bilgi için bkz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Matomo (önceki adıyla Piwik)

Bu web sitesi, açık kaynaklı web analiz hizmeti Matomo'yu kullanmaktadır. Matomo, kullanıcı davranışını analiz etmek için çapraz site izlemeye olanak tanıyan teknolojiler kullanır (örneğin, çerezler veya cihaz parmak izleme). Matomo tarafından bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak toplanan bilgiler sunucumuzda depolanır. IP adresi depolamadan önce anonimleştirilir.

Matomo kullanarak, ziyaretçilerimizin web sitemizi kullanımıyla ilgili verileri toplayabilir ve analiz edebiliriz, belirli sayfa görüntüleme zamanlarını ve bunların kaynağını belirlememize izin veririz. Ayrıca, çeşitli günlük dosyaları da toplarız (IP adresi, yönlendirici, kullanılan tarayıcılar ve işletim sistemleri gibi) ve web sitesi ziyaretçilerimizin belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini ölçebiliriz (tıklamalar, satın alımlar vb.).

Bu analiz aracının kullanımı, Art. 6 par. 1 lit. f GDPR'ye dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için anonimleştirilmiş kullanıcı davranışını analiz etme meşru çıkarı vardır. Onay gerekiyorsa (örneğin, çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca Art. 6 par. 1 lit. a GDPR temelinde yapılır; onay her zaman geri alınabilir.

IP Anonimleştirme

Matomo'da IP anonimleştirmeyi kullanıyoruz. Bu, IP adresinizin analiz öncesinde kısaltılması anlamına gelir, böylece doğrudan size bağlı olmaz.

Barındırma

Matomo'yu yalnızca kendi sunucularımızda barındırıyoruz, bu nedenle tüm analiz verileri bizde kalır ve aktarılmaz.

6. Bülten Bülten Verileri

Bu web sitesinde sunulan bültenimize abone olmak istiyorsanız, size ait bir e-posta adresi ve belirtilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza izin veren bilgiler gereklidir. Gönüllü temelde başka veriler toplanmaz. Bu veriler, yalnızca talep edilen bilgilerin gönderilmesi için kullanılır ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

Bülten kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin onayınıza dayanmaktadır (Art. 6 par. 1 lit. a GDPR). Verilerin saklanması, e-posta adresi ve bülten gönderimi için kullanımı için verilen onay, örneğin bülten içindeki "Abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla her zaman geri alınabilir. Geri çekilen onayın yapılan veri işleme işlemlerinin yasallığı bu geri çekilme tarafından etkilenmez.

Bülteni almak için sağladığınız veriler, bize abonelikten çıkana kadar veya bülten servis sağlayıcısıyla abonelikten çıktıktan sonra ve bülten dağıtım listesinden silindikten sonra saklanır ve bunun amacı yerine getirildikten sonra silinir. Bizim meşru çıkarlarımız kapsamında, Art. 6 par. 1 lit. f GDPR'ye uygun olarak, bülten listemizden e-posta adreslerini silme veya engelleme hakkını saklı tutarız.

Abonelikten çıktıktan sonra e-posta adresiniz, gelecekteki posta gönderimlerini engellemek için bizim veya bülten servis sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listeden gelen veriler yalnızca bu amaçla kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu, hem sizin hem de bizim, bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyum sağlama meşru çıkarlarımıza hizmet eder (Art. 6 par. 1 lit. f GDPR anlamında meşru bir çıkar). Kara listedeki saklama süresi zamanla sınırlı değildir. Saklama hakkına itiraz edebilirsiniz, kendi çıkarlarımızın meşru çıkarlarımızı aştığı takdirde.

Google Web Yazı Tipleri

Bu site, yazı tiplerinin düzenli temsil edilmesi için Google tarafından sağlanan web yazı tiplerini kullanır. Bir sayfa yüklendiğinde, tarayıcınız metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde göstermek için gereken web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğine yükler.

Bu amaçla, tarayıcınızın Google sunucularına bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, Google bu web sitesinin IP adresiniz aracılığıyla erişildiğini öğrenir. Google Web Yazı Tipleri'nin kullanımı, GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca yapılmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitesinde yazı tipinin düzenli bir şekilde sunulmasında meşru bir çıkarı bulunmaktadır. Onay alındıysa (örneğin, çerezleri saklama izni), işleme yalnızca GDPR Madde 6(1)(a) uyarınca gerçekleştirilir; onay her zaman geri alınabilir.

Tarayıcınız web yazı tiplerini desteklemiyorsa, bilgisayarınız tarafından varsayılan bir yazı tipi kullanılır.

Google Web Yazı Tipleri hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://developers.google.com/fonts/faq ve Google'ın gizlilik politikasında: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

OpenStreetMap

Bu site, OpenStreetMap (OSM) harita servisini kullanmaktadır. Sağlayıcı, OpenStreetMap Vakfı (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Birleşik Krallık'tır.

OpenStreetMap entegre edilmiş bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz ve bu web sitesindeki davranışınızla ilgili diğer bilgiler OSMF'ye aktarılabilir. OpenStreetMap bu amaçla tarayıcınızda çerezler depolayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini kullanabilir.

Konumunuz ayrıca, örneğin mobil telefonunuzda cihaz ayarlarınızda izin verdiyseniz belirlenebilir. Bu site sağlayıcısının bu veri iletimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ayrıntılar için lütfen OpenStreetMap'in gizlilik politikasına şu bağlantıdan bakınız: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

OpenStreetMap'in kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitemizde belirtilen yerlerin kolay bulunabilirliği açısından meşru bir çıkarı teşkil eder GDPR Madde 6(1)(f) uyarınca. Onay alındıysa (örneğin, çerezleri saklama izni), işleme yalnızca GDPR Madde 6(1)(a) uyarınca gerçekleştirilir; onay her zaman geri alınabilir.

8. E-Ticaret ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Veri İşleme (müşteri ve sözleşme verileri)

Yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içeriğinin düzenlenmesi veya değiştirilmesi için gereken ölçüde kişisel verileri topluyor, işliyor ve kullanıyoruz (veri envanteri). Bu, GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca yapılmaktadır, ki bu verilerin işlenmesine bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemler için izin verir. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasına veya fatura düzenlemesine olanak tanımak için gerekli ölçüde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri etkilenmez.

Bir hizmetler ve dijital içerik sözleşmesinin sonucu olarak veri aktarımı

Kişisel verilerinizi, yalnızca sözleşme işlemleri çerçevesinde gerekli olduğunda üçüncü taraflara aktarıyoruz, örneğin ödeme işlemleriyle görevlendirilen finansal kuruma.

Verilerinizin başka bir şekilde aktarılması, açıkça veri aktarımına onay verdiyseniz gerçekleşmez. Verileriniz, örneğin reklam amacıyla açık onayınız olmadan üçüncü taraflara açıklanmaz.

Veri işleme temeli, sözleşmenin yerine getirilmesine izin veren GDPR Madde 6(1)(b) uyarınca yapılmaktadır veya sözleşme öncesi önlemler.

Ödeme Hizmetleri

Web sitemizde üçüncü taraf ödeme hizmetleri entegre ediyoruz. Bizden satın alma yaptığınızda, ödeme ayrıntılarınız (örneğin, ad, ödeme miktarı, banka ayrıntıları, kredi kartı numarası) ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ödeme hizmeti sağlayıcı tarafından işlenir. Bu işlemler, ilgili sağlayıcıların ilgili sözleşmelerine ve gizlilik politikalarına tabidir. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının kullanımı, GDPR Madde 6(1)(b) (sözleşmenin yerine getirilmesi) ve bir düzgün, rahat ve güvenli ödeme işlemi sağlama çıkarı için Madde 6(1)(f) GDPR'ye dayanır. Belirli eylemler için izniniz istendiğinde, veri işleme için hukuki temel GDPR Madde 6(1)(a)'dır; izinler gelecekte her zaman geri alınabilir.

Bu web sitesinde aşağıdaki ödeme hizmetleri/ödeme hizmeti sağlayıcılarını kullanıyoruz:

PayPal

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal").

Veri transferi AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar için buraya bakabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Daha fazla bilgi için lütfen PayPal'ın gizlilik politikasına bakınız: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Sofortüberweisung

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich ("Sofort GmbH"). "Sofortüberweisung" prosedürünü kullanarak, Sofort GmbH'den hemen ödeme onayı alırız ve taahhütlerimizi hemen yerine getirmeye başlayabiliriz. "Sofortüberweisung" ödeme yöntemini seçtiyseniz, PIN ve geçerli bir TAN'ı Sofort GmbH'ye gönderecek ve çevrimiçi bankacılık hesabınıza giriş yapmasına izin vereceksiniz. Sofort GmbH, giriş yaptıktan sonra hesap bakiyenizi otomatik olarak kontrol eder ve size verdiğiniz TAN ile bize transferi gerçekleştirir. Sofort GmbH daha sonra bize hemen bir işlem onayı gönderir. Oturum açtıktan sonra işlemleriniz, limit aşım hattınızın kredisi, diğer hesapların varlığı ve bakiyeleri otomatik olarak kontrol edilir. PIN ve TAN'ın yanı sıra, Sofort GmbH, ödeme bilgilerinizi ve kişisel verileriniz hakkında bilgileri Sofort GmbH'ye aktarır. Bu, kimliğinizi açıkça belirlemek ve dolandırıcılığı önlemek için bu verilerin aktarımının gerekli olmasıdır. Sofortüberweisung üzerinden ödeme hakkında ayrıntılar için lütfen şu bağlantılara bakınız: https://www.sofort.de/datenschutz.html ve https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main ("giropay").

Ayrıntılar için giropay'ın gizlilik politikasına bakınız: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Sosyal Medya

Facebook  Pinterest Youtube

Güçlü ortaklar

VDZ Logo EAZALogo WAZA LOGO IUCN Logo

Transparente Zivilgesellschaft Logo